DEKLARACJA ZGODNOŚCI WYROBU MEDYCZNEGO TERAPIABEZSENNOŚCI.PL

Wyrób medyczny Terapiabezsenności.pl oznaczony znakiem CE jest wyrobem medycznymi Klasy I, reguły 1, zgodnie z załącznikiem IX Dyrektywy Medycznej Unii Europejskiej MDD 93/42/EEC i spełnia wymagania zasadnicze określone w załączniku I tej dyrektywy.

Ocena zgodności została przeprowadzona na podstawie załącznika VII Dyrektywy Rady 93/42/EEC.

Wyrób spełnia wymagania Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016, poz. 211).