DR N. MED. MICHAŁ SKALSKI

lekarz, specjalista psychiatra

Jeden z największych autorytetów w dziedzinie medycyny snu w Polsce. Organizator i wieloletni kierownik Poradni Leczenia Zaburzeń Snu Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 100 publikacji oraz licznych wystąpień naukowych z zakresu medycyny snu, psychiatrii i neurofizjologii. Członek wielu stowarzyszeń – m.in. Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem (członek zarządu), European Sleep Research Society, American Academy of Sleep Medicine, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Stowarzyszenia Pacjentów z Narkolepsją (założyciel) i Stowarzyszenia Aktywni Przeciw Depresji.
kariera naukowa

Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie (dzisiejszy Warszawski Uniwersytet Medyczny, WUM). Od tego czasu związany z tą uczelnią i tamtejszą Kliniką Psychiatryczną. W 1987 uzyskał tam I stopień specjalizacji z psychiatrii, a w roku 1991 doktoryzował się i w tym samym czasie uzyskał specjalizację II stopnia, także z psychiatrii. Jego praca doktorska dotyczyła zaburzeń snu u osób uzależnionych od alkoholu.

W Klinice pełnił różne funkcje – asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy. Był Ordynatorem Oddziału Klinicznego Psychiatrycznego i Kierownikiem tamtejszej Pracowni EEG i Badań Snu. Z jego inicjatywy, od 1998 roku, działa pierwsza w Polsce Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, w której przyjmuje do dziś.

Jego działalność kliniczna i naukowa jest obszerna. Jest autorem i współautorem licznych publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, popularyzatorem medycyny snu w Polsce. Członkiem i założycielem różnych stowarzyszeń naukowych. Członkiem i sekretarzem komisji ds. walki z depresją przy Ministrze Zdrowia. Przez 5 lat, jako ekspert, brał udział w projekcie WHO – Night Noise Guideline, który zakończył się publikacją raportu z zaleceniami dla EU.

wybrane publikacje
 1. Drozdowicz-Jastrzębska E, Skalski M, Gdańska P, Mach A, Januszko P, Nowak RJ, Węgrzyn P, Wielgoś M, Radziwoń-Zaleska M. Insomnia, Postpartum Depression and Estradiol in Women After Delivery. Metabolic brain disease 2017; 32(6): 1913-1918.
 2. Wichniak A, Jankowski KS, Skalski M, Skwarło-Sońta K, Zawilska JB, Żarowski M, Poradowska E, Jernajczyk W. Standardy leczenia zaburzeń rytmu okołodobowego snu i czuwania opracowane przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem i Sekcję Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Część I i II. Psychiatria Polska 2017; 51(5):793-832.
 3. Kaczor M, Skalski M. Rozpowszechnienie i konsekwencje bezsenności w populacji pediatrycznej. Psychiatria Polska 2016; 50(3): 555-569.
 4. Kaczor M, Skalski M. Leczenie behawioralnych zaburzeń snu u dzieci i młodzieży-przegląd literatury. Psychiatria Polska 2016; 50(3): 571-584.
 5. Skalski M. Bezsenność — patogeneza i leczenie. Kosmos 2014; 63 (2): 233-243.
 6. Skalski M. Grzechy diagnostyki i leczenia bezsenności. Psychiatria po Dyplomie 2013: 33-36.
 7. Fornal-Pawłowska M, Skalski M, Szelenberger W. Badanie predyspozycji do bezsenności za pomocą skali FIRST. Sen 2007; 2: 104-109.
 8. Skalski M. Zaburzenia snu w codziennej praktyce. Medical Tribune Polska, 2012.
 9. Skalski M. The Diagnosis and Treatment of Insomnia. W Saddichha S (red.) Can’t Sleep? Issues of Being an Insomniac. InTech, 2012.
 10. Skowerska A, Wichniak A, Skalski M. Zaburzenia snu i rytmu okołodobowego w schizofrenii. Psychiatria Polska 2010; 44: 621-631.
 11. Skalski M. Wybrane zagadnienia z medycyny snu. Family Medicine & Primary Care Review 2009; 11 (3): 750–756.
 12. Skalski M, Fornal M, Szelenberger W. Rodzinne występowanie bezsenności nieorganicznej. Sen 2006; 1: 1-7.
 13. Skalski M. Zaburzenia snu w chorobach nowotworowych. Polska Medycyna Paliatywna 2005; 4 (4): 147-155.
 14. Skalski M. Okresowe ruchy kończyn i inne zespoły zaburzeń ruchowych związane ze snem. Periodic movements of extremities and other sleep-related movement disorders. Aktualności Neurologiczne 2005; 5 (1); 21-29.
 15. Skalski M. Padaczka a sen. Epileptologia 2001; 9(4): 325-346.
 16. Skalski M. Bezsenność. Medycyna Praktyczna; 2001.
 17. Skalski M. Melatonina w zaburzeniach snu i zaburzeniach rytmu okołodobowego. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 1998; 1: 103-111.
 18. Szelenberger W, Wackermann J, Skalski M, Niemcewicz S, Drojewski J. Analysis of complexity of EEG during sleep. Acta neurobiologiae experimentalis 1996; 56 (1), 165-169.
 19. Szelenberger W, Skalski M, D Jedwabna, H Wilczak-Szadkowska, Manowiec D. Alternative methods of the study of sleep in depression. Psychiatria Polska 1988; 22 (2): 99-104.
 20. Skalski M, Gorny J, Szelenberger W, Wojdolowicz G. Psychological Data And Brain-Stem Auditory Evoked-Potentials. International Journal Of Neuroscience 1987; 34 (3-4): 255-256.

MATERIAŁY NA BLOGU

Aplikacja na bezsenność a stosowanie leków

Aplikacja na bezsenność a stosowanie leków

Wielu naszych użytkowników pyta o to, czy nasza aplikacja terapiabezsennosci.pl uwzględnia temat leków na bezsenność. Część z nich jest już w trakcie leczenia farmakologicznego i nie wie w jaki sposób łączyć je z zaleceniami, które pojawią się w naszym programie....

Skuteczność terapii bezsenności

Skuteczność terapii bezsenności

Głównym leczeniem zalecanym w przypadku bezsenności jest terapia poznawczo-behawioralna.  Metoda ta prowadzi do istotnej poprawy snu, co potwierdzono w wielu badaniach prowadzonych na całym świecie. Jaka jest jej skuteczność i kto może skorzystać z tej terapii? Od...

Przyczyny bezsenności

Przyczyny bezsenności

Gdy Twój sen przestaje być efektywny, gdy długo nie możesz zasnąć albo często budzisz się w nocy lub za wcześnie nad ranem, warto zbadać jakie są przyczyny problemów ze snem. Bez uchwycenia podłoża problemów ze snem trudno mówić o efektywnym leczeniu. Taka ocena jest...

Terapia poznawczo-behawioralna – skuteczne metody i techniki

Terapia poznawczo-behawioralna – skuteczne metody i techniki

Terapia poznawczo-behawioralna – skuteczne leczenie bezsenności Według współczesnej medycyny terapia poznawczo-behawioralna (cognitive behavioral therapy for insomnia, CBT-I) jest podstawową zalecaną metodą leczenia bezsenności. Przynosi lepsze efekty niż stosowanie...

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Najpierw diagnoza bezsenności Nie każda gorsza czy nieprzespana noc oznacza, że ktoś cierpi na zaburzenie snu zwane bezsennością. O takim rozpoznaniu decyduje to, jakie ktoś zgłasza trudności ze snem, jak długo i jak często one występują oraz z jakim nasileniem....

Bezsenność a leki

Bezsenność a leki

Cudowna tabletka na zaśnięcie, to marzenie niejednej osoby z bezsennością. Pastylka, po której szybko zapadniemy w głęboki, zdrowy sen, a białe noce już nie wrócą. Niestety, póki co w medycynie nie ma takich prostych rozwiązań. Dostępne leki mają swoje korzyści, ale i...